Suomen nuorisotoimen kattojärjestö Allianssi järjesti Suomen EU-puheenjohtajakauden EU nuorisokonferenssin kesällä 2019. Loin konferenssin opetusmateriaaliin Allianssin graafista ilmettä hyödyntäen infograafeja.