MacWell suunnitteli visuaalisen ilmeen Kolla -varainkeruupalvelulle vuonna 2021. Osana projektia suunnittelin ja animoin Kollan toimintaa selittävän videon Kollan sivuille. Toteutin animaation ja editoinnin lisäksi äänisuunnittelun videoon, videon käsikirjoitus toteutettiin yhdessä tiimin kanssa ja puheen nauhoitus ulkoisessa firmassa.