Järvi-Espoon Eräpartiolaiset (JÄREÄ) on partiojärjestö ja -alue Espoossa. Loin Järeälle logouudistuksen järjestön 2019 kesäleirin yhteyteen.